Drept societar și piaţă de capital:

Cabinetul oferă servicii juridice specializate în drept societar și piaţă de capital, atât cu privire la apărarea drepturilor acţionarilor minoritari cât și cu privire la apărarea societăţilor comerciale aflate în diferende cu acţionarii minoritari.

Serviciile juridice privind problemele de drept societar și piaţă de capital acoperă atât consilierea și reprezentarea în diferende între acţionarii societăţilor comerciale, cât și consultanţă privind legala funcţionare a societăţilor comerciale și a organelor de conducere ale acestora, consultanţa privind fuziuni și divizări, consultanţa privind protejarea investiţiilor și guvernanţa corporativă, asistenţa şi reprezentarea în negocieri și în adunările generale ale acţionarilor.

Consultanţă juridică de afaceri:

Cabinetul oferă servicii de consultanţă juridică de afaceri în următoarele domenii: contracte și tranzacţii comerciale, achiziţii, privatizare, drept bancar, probleme fiscale privind activitatea societăţilor comerciale și alte probleme de drept comercial și consultanţă juridică de afaceri.

Cabinetul oferă servicii de consultanţă juridică în domeniile dreptului muncii, dreptului civil și dreptului penal numai în măsura în care problemele vizate prin servicii au legatură cu domeniile dreptului societar și pieţei de capital, Internetului, proprietăţii intelectuale sau dreptului afacerilor.
Dreptul Internetului:


Cabinetul este specializat în oferirea de servicii de consultanţă în dreptul Internetului: probleme specifice privind administrarea și protecţia juridică a afacerilor cu site-uri de Internet, contracte comerciale și tranzacţii utilizate în Internet și în telecomunicaţii, contracte de publicitate pe Internet, probleme specifice privind drepturile de autor și drepturile conexe utilizate în Internet, protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în Internet și protecţia vieţii private în Internet.

Proprietate intelectuală:

Cabinetul oferă servicii de consultanţă în proprietate intelectuală ori proprietate industrială, în domeniul drepturilor de autor și drepturilor conexe precum și în domeniul mărci și indicaţii geografice. Cabinetul mai oferă servicii de reprezentare în litigii de proprietate intelectuală ori proprietate industrială, și poate asigura servicii de înregistrare de mărci și indicaţii geografice - detalii aici.

Litigii comerciale:

Cabinetul oferă servicii de reprezentare în litigii privind apărarea drepturilor acţionarilor minoritari sau a societăţilor comerciale aflate în diferende cu acţionarii minoritari, litigii privind proprietatea intelectuală ori proprietatea industrială, mărci și indicaţii geografice ori drepturi de autor și conexe, litigii privind dreptul Internetului și litigii privind tranzacţii comerciale și alte domenii ale dreptului afacerilor.