» consultanţă și reprezentare privind apărarea drepturilor acţionarilor minoritari;
» consultanţă și reprezentare în diferende cu acţionarii societăţilor comerciale;
» consultanţă privind legala funcţionare a societăţilor comerciale;
» consultanţă privind fuziuni și divizări, protejarea investiţiilor și guvernanţa corporativă;
» asistenţă şi reprezentare în negocieri și în adunările generale ale acţionarilor.
» consultanţă privind contracte și tranzacţii comerciale;
» consultanţă privind achiziţii, privatizare, drept bancar;
» consultanţă în probleme fiscale privind activitatea societăţilor comerciale;
» consultanţă în probleme de drept comercial;
» consultanţă în probleme de dreptul muncii, drept civil și drept penal conexe dreptului afacerilor.

» consultanţă în administrarea și protecţia juridică a afacerilor cu site-uri de Internet;
» consultanţă privind contracte comerciale și tranzacţii utilizate în Internet și în telecomunicaţii;
» consultanţă privind contracte de publicitate pe Internet;
» consultanţă privind drepturi de autor și drepturi conexe utilizate în Internet;
» consultanţă în protecţia persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în Internet.
» consultanţă în proprietate intelectuală ori proprietate industrială;
» consultanţă privind drepturi de autor și drepturi conexe;
» consultanţă în mărci și indicaţii geografice;
» consultanţă și reprezentare în litigii de proprietate intelectuală ori proprietate industrială;
» consultanţă privind înregistrarea de mărci și indicaţii geografice.